Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Oświata
Turystyka
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Biuletyn Informacji Publicznej
Niedziela, 30 Sierpnia 2015 roku.    Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy
2015-06-02

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Goście Gminy Wierzbno

 

  Witam Państwa na stronie internetowej Gminy Wierzbno i zapraszam do jej odwiedzania.
   Będziemy przekazywać Państwu wiele różnorodnych informacji dotyczących działalności gminy, jej organów, jednostek organizacyjnych i pomocniczych.
    Poprzez prezentację struktury organizacyjnej pomożemy załatwić indywidualnie sprawy w Urzędzie Gminy.
   Podzielimy się z Państwem naszymi planami na przyszłość, a także przedstawimy obecnie realizowane przedsięwzięcia.
   Wśród zamieszczanych informacji nie zabraknie ciekawostek i fotografii z życia naszej społeczności.

 

                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                       mgr Hanna Kelleher

 

2015-06-02

2015-08-28
Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym - susza

                                             Wierzbno, dnia 26.08.2015r.

 

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wierzbno szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi  (susza), istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Wnioski należy składać w terminie do 04 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbnie w godzinach 7:30 – 15:30.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
– w siedzibie Urzędu Gminy,
– na stronie internetowej Urzędu Gminy,                                                                         -  BIP urzędu http://www.wierzbno.bumsoft-2.pl/ -zakładka ogłoszenia wójta

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2015 r. złożonego w ARiMR.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie innej pomocy niż pomoc w formie kredytu preferencyjnego może nastąpić w przypadku podjęcia Uchwały przez Radę Ministrów w sprawie ustanowienia odpowiedniego programu pomocy.

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                        /-/ Hanna Kelleher

2015-06-24
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW 2015 ROK

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej znajduję się w załączeniu.

2013-07-09
INFORMACJA

Od 1 lipca 2013 r. Gmina Wierzbno przejmuje obowiązki odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i od tego dnia nie będą oni zobowiązani do zawierania indywidualnych umów z firmą wywozową.

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Wierzbno z nieruchomości zamieszkałych od dnia 01 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r. będzie się zajmowała firma:

EkoTeam Sp.z o.o.

ul. Mickiewicza 6

07-100 Węgrów

Harmonogram odbioru oraz ulotka informująca jak segregować odpady w załączeniu.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości  z góry bez wezwania raz na kwartał w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe.

a)      za I kwartał  do 15 marca,

b)      za II kwartał do 15 maja,

c)      za III kwartał do 15 września

d)     za IV kwartał do 15 listopada.

UWAGA termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa powyżej w 2013 roku WYJĄTKOWO upływa w dniu 30 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. tj. III kwartał

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówkią w drodze inkasa – u sołtysa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wierzbnie.

Nr konta:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie Oddział w Wierzbnie
26 9236 0008 0390 0853 2000 0010

Na początekPokaż poprzednie1-5  /21Pokaż następneNa koniec
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
Ilość odwiedzin: 57476
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011