Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Urząd Gminy
Statut Gminy
Samorząd
Tablica ogłoszeń
Dane teleadresowe
Charakterystyka
Historia
Inwestycje
Turystyka
Oświata
Rolnictwo, Środowisko i Gospodarka komunalna
Galeria fotografii
Ciekawostki
Informacje dla mieszkańców
GOPS
RODO/IOD
Psy do adopcji
Biuletyn Informacji Publicznej
Biulteyn Informacji Publicznej Elektroniczny Urząd Podawczy Środa, 12 Sierpnia 2020 roku.   
2020-08-07
Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie. W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.


 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 

2020-08-07
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

 

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

2020-07-21
Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Poniżej znajduję się przykładowo wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z załącznikami oraz puste formularze do pobrania.

W związku panującą pandemią koronawirusa prosimy o wybór opcji przekazania zwrotu podatku na rachunek bankowy oraz o podanie swojego numeru telefonu w celu kontaktu urzędu, w razie wątpliwości co do poprawności wniosku.

2020-07-09
BITWA O WOZY - II TURA

2020-07-08
Informacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W MIŃSKU MAZOWIECKIM OFERUJE:

Jeżeli jesteś zainteresowany/a/ wstąpieniem w struktury jednostek /instytucji/ wojskowych /za stałe lub czasowo/ proszę o zapoznanie się z Naszą ofertą.

1. W chwili obecnej każdy obywatel/ka/ może ubiegać się o przyjęcie do:

 1. Zawodowej służby wojskowej.
 2. Służby kandydackiej /szkolnictwo wojskowe/.
 3. Służby w wojskach obrony terytorialnej.
 4. Służby przygotowawczej.
 5. Na długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy /od 1-3 miesięcy/.

2. Oferta  dotyczy osób /mężczyzn i kobiet/ którzy:

 1. Posiadają polskie  obywatelstwo.
 2. Wiek min. 18 l. max 55 l. w korpusie szeregowych i 63 l. w korpusie podoficerskim i oficerskim.
 3. Dobry stan zdrowia /kat. A/.
 4. Wykształcenie – w zależności od formy służby – min. gimnazjalne /podstawowe/ a w przypadku uczelni wojskowych średnie z maturą.

WARUNKI REKRUTACJI ORAZ INNE INFORMACJE /oprócz wymienionych w pkt. 2/:

 1. ZAWODOWA SŁUŻBA  WOJSKOWA.
 1. posiadanie tytułu żołnierza rezerwy /odbycie przeszkolenia wojskowego i złożenie przysięgi wojskowej/;
 2. posiadanie specjalności wojskowej, wyszkolenia cywilnego zgodnego z wymaganym przez dowódcę jednostki wojskowej;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Nabór we wszystkich korpusach osobowych /szeregowych, podoficerów i oficerów/ i specjalnościach wojskowych prowadzą jednostki wojskowe na terenie całego kraju. Więcej informacji na stronach internetowych JW i WKU.
 6. Uposażenie w poszczególnych stopniach wojskowych wynosi: szer. – 4110,00 zł, kpr. – 4660,00 zł, ppor. 5790,00 zł.

2. SŁUŻBA KANDYDACKA /SZKOLNICTWO WOJSKOWE/.

UWAGA: nabór do uczelni wojskowych został wydłużony do 17.07.2020 r.

 1. nabór prowadzą: Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Ponadto do 14 sierpnia można składać wnioski do Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie.
 2. posiadanie wykształcenia średniego ze świadectwem dojrzałości;
 3. pozytywny wynik ze sprawdzianu z wyszkolenia fizycznego i rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. pozytywne wyniki badań lekarskich /RWKL/ i pracowni psychologicznej /WPP/.
 5. Student uczelni wojskowej nie ponosi żadnych kosztów kształcenia /zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie itp. – bezpłatne/. Po ukończeniu uczelni ma zagwarantowaną pracę w wybranej JW. Ponadto otrzymuje świadczenie pieniężne, które wynosi 1200,00 zł na I roku w stopniu szeregowego i kolejnych latach studiów jest odpowiednio wyższe.
 6. Więcej informacji na stronach ww. uczelni i szkoły podoficerskiej oraz WKU.

3. TERYTORIALNA  SŁUŻBA  WOJSKOWA.

 1. Służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej mogą odbywać osoby na co dzień pracujące, studiujące i uczące się.
 2. Nabór do WOT na naszym terenie prowadzą 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie oraz 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej WOT. Ponadto można ubiegać się o przyjęcie do innych jednostek WOT na terenie całego kraju, co jest istotne ze względu na czasowy pobyt w innej miejscowości.
 3. Żeby  zostać „terytorialsem” należy wniosek złożyć w macierzystym WKU a następnie odbyć przeszkolenie w wybranej jednostce WOT /16 – dniowe dla osób, które dotychczas nie odbywały żadnej formy służby wojskowej lub 8 – dniowe dla żołnierzy rezerwy/. Po zakończonym szkoleniu żołnierz WOT odbywa 2 dniowe /weekendowe/ ćwiczenia jeden raz w miesiącu.
 4. Uposażenie: 117,14 zł za każdy dzień szkolenia i 411,00 zł dodatek za gotowość bojową czyli za odbyte dwudniowe ćwiczenia otrzymuje świadczenie w wysokości 645 zł. Za szesnastodniowe szkolenie otrzymuje uposażenie w wysokości 1872 zł.
 5. Najbliższe szkolenia w 5 i 6 Brygadach OT rozpoczynają się już w sierpniu. Więcej informacji można uzyskać w WKU w Mińsku Mazowieckim lub na stronach internetowych WKU i WOT.

4. SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA.

 1. jest podstawowym sposobem uzyskania tytułu „żołnierza rezerwy” a tym samym stworzenia sobie możliwości kandydowania do wszystkich rodzajów służby wojskowej w tym zawodowej i ochotniczej w rezerwie.
 2. szkolenie w wybranym ośrodku szkolenia /jednostce wojskowej/ trwa ok 3,5 miesiąca /dotyczy korpusu szeregowych/.
 3. najbliższe szkolenie rozpoczyna się we wrześniu br. Biorąc pod uwagę proces rekrutacji wniosek do WKU należy złożyć jak najszybciej.
 4. więcej informacji na temat służby przygotowawczej można uzyskać bezpośrednio w WKU lub na stronie internetowej WKU.
 5. uposażenie: 1233,00 zł za miesiąc służby plus odprawa w wysokości 2600,00 zł po ukończeniu służby przygotowawczej.
 6. uwaga absolwenci klas wojskowych /certyfikowanych/, dla Was szkolenie rozpoczyna się już 10 sierpnia i trwa tylko ok. miesiąc.

5. DŁUGOTRWAŁE ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY /w trybie ochotniczym/.

 1. Czas trwania ćwiczeń: od jednego do trzech miesięcy. Szkolenie dotyczy żołnierzy rezerwy we wszystkich korpusach osobowych i specjalnościach wojskowych. Wniosek należy złożyć w WKU.
 2. Szkolenie jest realizowane w wytypowanych jednostkach na terenie całego kraju. Najbliższa JW realizująca takie szkolenie to 1 BPpanc z Wesołej a najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 13 lipca a kolejne w następnych miesiącach do końca br.
 3. Uposażenie zgodne z posiadanym stopniem wojskowym np. szeregowy 4110,00 zł.

Wybierając jedną w ww. przedstawionych ofert należy pamiętać, że bierzesz aktywny udział w systemie obronności RP ale również, że jest to okazja do sprawdzenia się w działaniu na współczesnym polu walki, możliwość uzyskania nowych umiejętności a w dalszej perspektywie może wstąpienia w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego.

Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że realizując swoje pasje i marzenia zarabiasz co w obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy jest bardzo ważne.

Więcej informacji o przedstawionych ofertach można uzyskać odwiedzając WKU w Mińsku Mazowieckim, odwiedzając naszą stronę internetową /www.wkuminskmaz.wp.mil.pl/ lub dzwoniąc do Nas na nr telefonów podane na stronie. Od pewnego czasu również jesteśmy na facebooku.

                                 Wojskowy Komendant Uzupełnień

                          w Mińsku Mazowieckim

                        /-/ ppłk Krzysztof GEMZA

Na początekPokaż poprzednie1-5  /255Pokaż następneNa koniec
Portal mapowy
Projekt EA- Elaktroniczna Administracja
Projekt BW- Bazy wiedzy
Wrota Mazowsza
Jednolity Plik Kontrolny
Koordynacja Ekonomii Spolecznej na Mazowszu
Kącik Przedsiębiorcy- Mikroporady.pl
Krajowa Administracja Skarbowa
Czystrze powietrze
ePUAP
System Informacji Przestrzennej
Spis Narodowy
Codziennik Prawny
Monitor Polski
Dziennik ustaw
Dokumenty zastrzeżone
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Lokalna Grupa Dzialania
Lokalna Grupa Dzialania
Utrzymanie porządku i czystości w gminie
Odbieranie odpadów komunalnych
PSE
Związek Polskich Samorządów
PSE
Spis rolny
Ilość odwiedzin: 879321
Copyright Urząd Gminy Wierzbno 2011